Cyber Threat Intelligence

Ingen sikkerhed er bedre end den efterretning den er baseret på.

CETA har fokus på værdien af korrekte og relevante efterretninger for vores kunders IT-sikkerhed.
Vores samarbejde med de rigtige partnere indenfor efterretninger - Threat Intelligence -  er en hjørnesten for vores værdigrundlag.
Den viden, der dannes ved kontinuerligt at følge de IT-kriminelles færden, kan anvendes i udviklingen af løsninger, der yder bedre beskyttelse af virksomheder regionalt, som i hele verden.


Cyber Threat Intelligence Data

Flere virksomheder finder det nødvendigt at styrke IT-sikkerheden via et dedikeret Security Operation Center.
CETA tilbyder en komplet palette af ydelser, løsninger og datafeeds for opbygning og drift af et Security Operation Center.

Få flere informationer om vores services for Security Operations Centers ved at kontakte os.

 

 

MITRE ATT&CK

MITRE's ATT&CK database over kendte
angrebsmodeller og teknikker.
Link: MITRE ATT&CK

  

MISP

Open Source platform for deling
af Threat Intelligence, derunder 
regulering af hvad der kan deles.
Link: MISP

 

STIX & TAXII

Formatstandard og protokol for
udveksling af Threat Intelligence.
Link: OASIS Open