Data Encryption

Et væsentligt element i virksomhedens sikkerhed

Datakryptering bruges til at afskrække ondsindede eller uagtsomme parter fra at få adgang til følsomme data, og dermed en væsentlig del af virksomhedens IT-sikkerhed. Kryptering anvendes til alle former for databeskyttelse, fra offentlige informationer til kreditkorttransaktioner, og data med ekstra høj følsomhed. Datakrypteringssoftware benyttes til at kryptere data, som teoretisk kun kan brydes med meget store mængder computerkraft over lange tidsperioder.

  

Typer af kryptering - symmetrisk og asymmetrisk

Kryptering anvendes ofte i to forskellige former, med en symmetrisk- eller en asymmetrisk nøgle.
En symmetrisk nøgle eller hemmelig nøgle, bruger en nøgle til både at kode og afkode informationen.
Dette bruges bedst til en til en deling og mindre datasæt.
Asymmetrisk eller offentlig nøglekryptografi bruger to sammenkædede nøgler - en privat og en offentlig. Krypteringsnøglen er offentlig og kan bruges af alle til at kryptere. Den modsatte nøgle holdes privat og bruges til at dekryptere.

 

Kryptering af virksomhedens data

Virksomheden gennemgår sin IT-sikkerhedspolitik og tilføjer/opdaterer området dataklassifikation. Heri defineres datakategorier og hvilke brugerniveauer der skal kunne tilgå de forskellige kategorier, herunder krypteret data.
Derefter kortlægger virksomheden sine data og inddeler dem i kategorier efter følsomhed (Se evt. mere herom under Dataklassifikation).
Når data er kortlagt vælges der en eller flere krypteringsløsninger til at kryptere de data der er katagoriseret som værende nødvendige at kryptere.
Det er ofte en fordel at benytte løsninger der løbende krypterer data efter kategori, så snart de oprettes. Flere platforme integrerer med- eller samler funktioner, der også dækker Dataklassifikation og DLP (Data Loss Prevention).

 

Få mere information om krypteringsløsninger og services ved at kontakte os.